Kjemper mot kommunen

I hele 12 år har gårdbruker Siri Byrkjeland kjempet mot Kvam kommune om sin overtakelse av Vikøy prestegård.