Mopedulykkene øker

Mopedkjøring er i vinden. Men kjøreopplæringen er minimal, og ulykkene øker. De siste tre månedene har Hordaland opplevd tre dødsulykker med moped og lett motorsykkel.