Avslag for private barnehager i Askøy

Et flertall i oppvekstkomiteen avviser søknaden fra 11 private barnehager om økt kommunal støtte.