Vasser i verdier, lar skolen spare

Kunstverdier for 2 til 3 milliarder kroner. Eiendommer for 5,5 milliarder kroner. Inntekter fra salget på BKK-aksjer på ca. 1 milliard.