Misbrukt og utvist fra landet

Som bebuar på statens asylmottak vart «Imara» valdteken og sexmisbrukt. No skal ho utvisast frå Norge, tilbake til Sri Lanka. Men ho vil heller dø.