700 barnehageplasser truet

700 private barnehageplasser kan gå dukken i Bergen, paradoksalt nok fordi politikerne skal nå målet om full barnehagedekning.