Tilrår Jondalstunnel til 600 millionar

Fylkesrådmann Paul M. Nilsen tilrår ein Jondalstunnel der fyrste byggjetrinn kostar 595 millionar kroner. Nilsen trur ikkje lenger på Jondalstunnelen som fylkesveg.