Biskopen prekte til barna om salg av sex

Biskop Ole D. Hagesæther brukte julegudstjenesten i Nykirken til å snakke om salg av sex.