Vekst i sør - fornying i sentrum

Tyngden av boligbygging vil skje i Fana og Ytrebygda. Mens Bergen sentrum skal få et nytt ansikt mot sjøen.