Underskudd og sparekniv i Helse Bergen

Sparetiltak for 201 millioner kroner og underskudd på 426 millioner.