Kjemper for mannens siste ønske

I sommer ble Jenny Kallsten enke. Nå jobber hun døgnet rundt for å oppfylle sin manns siste ønske, et ønske som innebærer en fullastet container og en reise over Atlanteren.