Avskilta som psykolog

Statens Helsepersonellnemnd har no stadfesta Helsetilsynets avskilting av psykolog Rune Amundsen. Nemnda meiner Amundsen manglar både vilje og evne til å lære av kritikken som er reist mot han.