Kjøpte seg tilbake til det gode selskap

Grace Reksten Skaugen var lenge jaget for anklager om kreditorsvik i milliardklassen mot den norske stat. Senere fikk hun styreverv i Statoil — den norske stats viktigste bedrift.