Må avvise livsviktig blod

Selv om Blodbanken på Stord mangler blod, må de avvise nye blodgivere. Opptak av nye givere skjer bare en til to ganger i året.