Jubel og ettertanke på verdsgymnaset

Gårsdagen var prega av glede på United World College (UWC) i Fjaler. Men også av ettertanke, over at dei kunne hamne i ein situasjon der skulen stod i fare for å bli lagt ned.