Bur seg på Hardangerbru

Bu i Hardanger ser fram til bru over fjorden, sjølv om tilførslevegen skulle dela bygda i to. Ingen tok til motmæle då Vegstellet i går orienterte folket.