- Foreldreaksjonen misforstår

Byråd Geir Kjell Andersland hevder foreldrene har startet aksjon mot barnehageplanen på feil grunnlag.