"Falske" døve lurer bergensere

Møter du tiggende, døve østeuropeere på gaten, bør du være på vakt. Trolig har de nok av både penger og hørsel.