Staten bak ryggen på de folkevalgte

I stort tempo blir statlige etater slanket og omorganisert. Uten at folkevalgte i fylkene blir hørt.