Trekker seg fra familiesaker

Dommer Tor Bertelsen i Bergen byrett har bedt om å bli fritatt fra familiesaker inntil Justisdepartementet har avgjort klagesaken mot ham.