Forklaring kan skuldast sjokk

Sjokk som følgje av grunnstøytinga kan ha fått kaptein Sverre J. Hagland til å feilforklara «Sleipner»s siste ferd mot Store Bloksa.