Stortingsrepresentant oppfordrer til ulydighet

Stortingsrepresentant Audun Lysbakken (SV) oppfordrer politikerne i Bergen til å ta svært drastiske virkemidler i bruk for å skaffe mer penger fra staten til viktige kommunale oppgaver som skole og eldreomsorg.