- Uskikk av Helse Førde

Allmennlegeutvalet i Høyanger meiner kutta i ambulansetenesta svekkar helsetilbodet.