25.000 kroner i bot vart 5000

0,2 i promille er omtrent kva ein vaksen person får etter ei lettøl. Politiet meinte det kvalifiserer til 25.000 kroner i bot, men då sa retten stopp.