Kostbar visitt-tid

På Haukeland universitetssykehus betaler besøkende langt mer for en p-plass enn det butikker i beste sentrumsstrøk må ut med i årsleie for samme areal. Parkering er en «gullkalv» som gir 13 millioner i overskudd.