Køer uten kaos etter gatestenging

Stengingen av Foreningsgaten skapte ikke trafikkaos i morgenrushet, men køene var litt lengre enn vanlig.