- Sponheim må på banen

Landbruksminister Lars Sponheim må legge si ministerlege tyngde inn i kampen for Helge Bakke, som blei nekta å drive fiskeoppdrett etter ein laboratorietabbe.