Frys Bergen stasjon

Riksantikvaren kunngjer i dag freding av Bergen jernbanestasjon, og fredar dermed også gjennomtrekk og vinterkulde.