Kommunen beklager

Kjell Søderstrøm, driftssjef i Bergen Bolig og Byfornyelse (BBB), ringte Grete Nybø og beklaget etter at det ble kjent at den kommunale leiligheten hennes er full av giftig sopp.