Inni er jeg ung

Dette diktet er skrevet av Karen Tønjum, 5B, Haukeland skole.