Gjerdefiasko på Flesland

Det helt nye sikkerhetsgjerdet til 6 millioner kroner rundt Flesland flyplass er en fiasko. Hittil i år er det skutt 7 hjort inne på flyplassområdet, 6 av dem etter at gjerdet var ferdigstilt.