Flere enn ventet søker barnehageplass

Over 4000 familier søker barnehageplass i Bergen. Det er 1000 flere enn antatt.