Bybanen på skinner i 2007

Bybanen kan rulle på skinner mellom Kaigaten og Nesttun allerede sommeren 2007, et års tid tidligere enn det som hittil har vært sagt.