Slutt på pasientbro til utlandet

Pasienter som allerede er lovet behandling i utlandet, skal få den. Men så bør tilbudet stoppes, mener flertallet på Stortinget.