- Bruk ekspertise

Leder for Redd Barnas Rettighetssenter, Marianne Borgen, reagerer på at politiet avgjør spørsmål om løslatelse av siktede i sedelighetssaker helt på egen hånd.