Ingen tvil om gjerningsmann

Sjølv forsvararen er ikkje i tvil om at den 50-årige tiltalte tok livet av Kari Aalvik 9. oktober 1999. Men han appellerte til juryen om frikjenning.