Helbom på Vidda

Trafikkantene mellom øst og vest har kjørt helt andre veger i vinter enn Vegdirektøren skrev i sin innstilling til samferdselsdepartementet høsten 2001.