Ostraskuten på heimtur i 1742

I 1860-årene ble den gamle Haus kirke på Osterøy revet, og ny trekirke satt opp. I den gamle kirken var det tre vel 100 år gamle glassmalerier som var satt inn i et blyinnfattet vindu.