Strenge fiskeregler i utlandet

Norge er ikke alene om å innføre restriksjoner på fritidsfiske i sjøen i Norge. Danmark, Canada og USA har allerede slike regler.