• DYRE RÅD: Rådgiverne i Fjord1-saken har så langt tjent 20,6 millioner kroner på sine råd. Av dette får fylkeskommunen refundert momsen, rundt 4,1 millioner kroner. På bildet tidligere fylkesrådmann Jan Øhlkers, helt til venstre. Deretter følger Inge Ekker Bartnes i Wiersholm og Odd Solheim og Torjus Stalleland i DHT Corporate Services.

Fikk millionkontrakt uten konkurranse

Fjord1-konsulentene tjente 20 millioner kroner på salget av fergeselskapet. Fylkesrådmannen lyste aldri kjøpet ut på anbud — etter råd fra konsulentene selv.