• ATTRAKSJON: Flere aviser har meldt at skulpturen er trafikkfarlig fordi folk bråbremser når de passerer, men vi kan berolige med at det kjører cirka en bil i timen på bygdeveien, ifølge kunstneren selv. FOTO: ASGEIR INSTEBØ

- Det ble veldig dyrisk. Jeg liker det ikke.

Ja, det er nettopp det du tror.