• KNUST: Denne løen i Øygarden fikk en god del stein over seg. FOTO: 2211-TIPSER

Løe knust etter sprengningsuhell

Fikk 100-kilos stein over seg.