• AVHENGIG AV GAVER: - Vi blir mer avhengig av gaver når ikke kirken lenger vil gi tilskudd til driften vår, sier prest i Korskirken og Kirkens Bymisjon, Eiel Holten.

Vil likevel sikre gateprestene

Kirken har likevel funnet en utvei som kan gi tilskudd til gateprestene i Bergen.