Nå kan man få 3000 kroner i bot for å være to på én elsparkesykkel

Regjeringen har innført nye regler for elsparkesykler. Det får nesten ingen konsekvenser i Bergen.

Både politiet og Statens vegvesen kan nå gi bøter på 3000 kroner dersom man kjører to på én elsparkesykkel.
 • Hanne Ørnhaug Eskeland
 • Rune Sævig (foto)
Publisert Publisert

Regjeringens nye regler trådte i kraft i dag.

I Bergen praktiseres noen av dem allerede, mens andre ikke kan håndheves, ifølge byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG).

De nye reglene

En av reglene som trolig får lite betydning i Bergen, er fartsgrensen på seks km/t. Den skal gjelde når man passerer fotgjengere på gangvei, fortau eller i gangfelt.

Fra før er regelen for elsparkesykkel det samme som for vanlige sykler: man skal ikke kjøre på fortau eller i gangvei dersom det er til fare eller hinder for fotgjengere, som har førsterett. Når man først gjør det, skal man kjøre i gangfart.

I tillegg til fartsgrensen, kan man nå få bot for parkeringsovertredelser, og for å kjøre to personer på én elsparkesykkel. Det sistnevnte er allerede forbudt, men overtredelser følges omtrent ikke opp i Bergen.

Nå kan man få bot på 3000 kroner.

Les også

14 skadet i ulykker på elsparkesykkel. Nå vurderer aktør å innføre et taxi-alternativ.

Regjeringens nye regler endrer lite for elsparkesykkelkjørere i Bergen kommune.

Må avklare med kommunen først

Bakke mener boten på 3000 kroner er den viktigste, og egentlig den eneste endringen, som får særlige konsekvenser i Bergen.

Resten av reglene er allerede ivaretatt i kommunens pilotprosjekt, ifølge Bakke.

– Boten på 3000 kroner er viktig for å tydeliggjøre at dette ikke er tillatt. Her må politiet være offensive og kontrollere allerede i dag.

Det vil politiet trolig ikke. Politisjef i Bergen sentrum, Lars Morten Lothe, sier politiet først må avklare med kommunen hvordan reglene skal følges opp. Det skal de gjøre i et møte denne uken, ifølge ham.

Dersom noen feilparkerer leide elsparkesykler, må aktøren ta regningen.

Vil ikke dele ut parkeringsbøter

Når det gjelder parkeringsovertredelser, sier Bakke at kommunen er fornøyd med sin ordning der de tauer feilparkerte sykler og setter det på utleieaktørens regning.

– Det er en slags bot. Med tanke på dem som eier elsparkesykkel privat, så har jeg ikke opplevd at det er noe spesielt problem. Jeg tror ikke det blir en relevant problemstilling, sier Bakke.

Han sammenlikner det med å skulle bøtelegger syklister, noe kommunen ikke gjør.

Regjeringen gir kommuner mulighet til å sette opp skilt for elsparkesykler, på lik linje med sykkelskilt. Det vil ikke Bergen kommune gjøre.

Vil ikke sette opp skilt

De nye reglene innebærer også at kommuner kan sette opp egne skilt for å regulere elsparkesykler. Det er ikke aktuelt, ifølge Bakke.

– Da blir det skiltkaos i Bergen. Vi fortsetter heller samarbeidet vårt med utleieaktørene, hvor vi markerer ulike soner i kartet de bruker i appene sine, sier han.

I kartene kan kommunen begrense hvor man kan parkere og hvor raskt man kan kjøre i bestemte soner. Bakke legger til at kommunen arbeider med å gjøre kartene så presise som mulig.

Byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG) sier

Venter på større endringer

– Regelendringene er for så vidt greie, men det vi virkelig venter på, er at vi skal få regulere utleie av elsparkesykler på kommunal grunn, sier Bakke.

Det var dette kommunen ønsket å få gjennomslag for da de gikk til sak mot Ryde, og tapte. Nå ligger det an til at Stortinget skal vedta en lovendring som gir kommunen råderett, men det skjer trolig ikke før i juni.

BT har vært i kontakt med både Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som ikke var tilgjengelige for kommentarer.

Publisert
 1. Elsparkesykler
 2. Kollektivtransport
 3. Elsparkesykkel
 4. Thor Haakon Bakke
 5. Statens vegvesen

Les mer om dette temaet

 1. Minst 14 skadet på løperhjul. Nå vurderer én aktør alternativ på natten.

 2. Elsparkesykler: – Barn uten hjelm suser rundt

 3. Den store elsparke­sykkel­testen: Én klar vinner

 4. Frode jakter på sparkesykler som er borte. Én gate skiller seg ut.