- Dette er renovasjon!

Oddny Miljeteig (SV) forferdes over politiets klappjakt på narkomane i bergensgatene. - Det er ikke dette politikerne avtalte.