Denne fisketuren ble dyr

Fiskeren hadde ulovlige teiner og må betale 8000 kroner i bot.