Den nye arbeidsgruppen som er opprettet av landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) har fått beskjed om å forenkle virkemidlene i avtalen staten har med bøndene landet over. Det skal gi:

færre og enklere ordninger

mer effektiv matproduksjon

Rydder ikke eget reir

Gruppens leder, fylkesmann Lars Sponheim, var selv landbruksminister i Norge fra 2001 til 2005. Han nekter imidlertid for at han skal være med å rydde opp i rot han selv har skapt.

— Det var mye forenkling som skjedde da jeg var landbruksminister. Noe av grunnen til at jeg sitter her som leder, er nok at det skal gires opp på den type arbeid, sier Sponheim.

I mandatet til gruppen, står følgende å lese:

Arbeidsgruppen skal gjennomgå jordbruksavtalens virkemidler og foreslå forenklinger som gir et enklere og mer oversiktlig virkemiddelsystem. Det skal foreslås et virkemiddelsystem, med færre og enklere ordninger, og som er mer målrettet mot økt effektiv matproduksjon, på små og store bruk over hele landet. Det skal legges vekt på forenklinger for de næringsdrivende og en enklere forvaltning. Gruppen skal vurdere konsekvenser av forslagene, både hver for seg og samlet.

Stort behov

Sponheim sier det handler om forenkling, enkelt og greit.

— Det er et stort behov for å forenkle jordbruksavtalen. Det landbrukspolitiske virkemiddelsystemet er så komplekst at de færreste skjønner det. Det er blitt vanskelig for jordbruket, og det er vanskelig å kommunisere hvor viktig det er.

I dag finnes det et hundretalls ordninger i avtalen. Sponheim beskriver den som «veldig finmasket». Støtte varierer fra hvilken brukskultur det er, til størrelse, til område i landet, osv.

— Spørsmålet er om vi kan bruke en større maskevidde, og likevel oppnå de viktige målene, som handler om støtte til areal, og støtte til dyr.

Fra Landbruksdepartementet får BT opplyst at statsråd Listhaug har store forventninger til at gruppen skal komme med betydelige og konstruktive forslag til forenklinger.

Mindre byråkrati

Hun ser et stort behov for å gjøre landbrukspolitikken enklere, og redusere byråkratiet knyttet til det.

Arbeidsgruppen som er satt ned skal være ferdig med arbeidet sitt innen 2015. Men de skal levere en delrapport som blir en del av grunnmaterialet til jordbruksforhandlingene våren 2015.

— Er det mange av naboene dine i Ulvik som har grunn til å frykte det du holder på med, Sponheim?

— Det er ikke noe politisk ved det vi skal gjøre. Vi skal være fagfolk. Dette handler ikke om å redusere eller øke overføringen av penger. Spørsmålet vi skal svare på er om man kan oppnå det samme som i dag, men ved å forenkle kommunikasjonen.