Ambulanse kjørte på hjort

Sykebilen ble så skadet at pasienten måtte vente på en ny ambulanse.