«Vi sender med dette et sterkt signal om at alle frigjorte midler og økte inntekter i kollektivsektoren kanaliseres inn til flere avganger og økt kapasitet» skrev den såkalte koalisjonen — det vil si Høyre, Frp og Venstre - i sitt budsjettdokument som ble vedtatt i fylkestinget før jul i fjor.

Da hadde det blå flertallet fått gjennom at fylket skulle budsjettere med 10 millioner kroner i forventet inntekt fra reklame på kollektivtransport i 2014. Påplussingen ble gjort på årets siste fylkestingsmøte.

Men reklamesaken har tatt lengre tid enn de borgerlige forventet, og det blir ingen inntekter fra reklame i år. Det er en av forklaringene på inntektssvikten på kollektivtransporten i år.

Mangler inndekning

— Realiteten er at flertallets budsjett inneholder 10 millioner kroner som det ikke er inndekning for. Dette har vi påpekt i fylkestinget. Egentlig burde de pengene vært tatt ut av budsjettet, sier Atle Kvåle (Ap), medlem i samferdselsutvalget.

Totalt er det meldt om en inntektssvikt på 55 millioner kroner i forhold til budsjett. I tillegg har kostnadene økt med nesten like mye. Gapet kunne likevel altså vært redusert med en tidel dersom fylkestinget ikke hadde budsjettert med inntekter som var høyst usikre.

— I den situasjonen vi er i nå, der vi har store utfordringer på budsjettet, er dette svært uheldig, sier Kvåle.

Fylkesrådmann Rune Haugsdal bekrefter at de 10 millionene er en del av inntektssvikten.

— De gikk inn som en del av budsjettgrunnlaget og det ordinære budsjettet til Skyss, så noe av forklaringen på inntektssvikten ligger der, sier Haugsdal.

- Ikke lekepenger

Gustav Bahus (Frp), leder i samferdselsutvalget, bekrefter også at denne inntekten ikke kommer.

— Den forventede reklameinntekten utgjør nok noen prosent av det som mangler. Men jeg tror ikke at vi skal overdimensjonere dette, sier han.

— Var dere for optimistiske da dere budsjetterte med reklameinntekter allerede i år?

— Det kan godt hende. Saken om reklame har tatt lengre tid enn forutsatt, blant annet fordi vi også skal etterleve vedtak i Bergen kommune. Det var kanskje vel optimistisk å håpe på inntekter i år, men administrasjonen i fylket mente også at det var mulig. Det er reelle penger vi har budsjettert med, ikke monopolpenger, sier han.

Neste uke kommer fylkesrådmannens forslag til budsjett for neste år. Som BT tidligere har skrevet, blir det der lagt opp til betydelig økning i billettpriser på kollektivtransport, for å dekke opp for årets inntektstap. En enkeltbillett vil trolig koste 35 kroner neste år, opp fire kroner fra i år.

— Det gjør det enda viktigere med reklameinntekter. Nå må vi bruke alle mulighetene vi har for å få inn penger til å holde prisene så lave som mulig, sier Bahus.