• SKEPTISK: Kjersti Toppe (Sp) mener Nydalen-avtalen er altfor vag på mange av kjerneområdene i helsepolitikken.

- KrF kan ha skutt seg i foten

Kjersti Toppe (Sp) mener Nydalen-avtalen åpner for en mer liberal bioteknologilov.